TEKSAS LIBRE!

The Modern Gamefowl Magazine

266
Teksas Libre! Magazine

Ito po ang pinakabago at pinakamalaki ang totoong sirkulasyon sa lahat ng magasin tungkol sa manok-pansabong – ang TEKSAS LIBRE! Labindalawa hanggang labinlimang libong (12,000-15,000) kopya ang bawat isyu niya.

Ang maganda po sa magasin na ito, LIBRE siya, kukuha lang tayo ng kopya natin sa mga outlet na meron siya. Ang target ng TEKSAS LIBRE? Isang isyu sa isang buwan. Kaya buwan-buwan, may libreng magaganda at mapakikinabangang mga impormasyon tayong mapupulot.

Magsusulat po ako sa TEKSAS LIBRE! tungkol sa pagpapalahi at pangangasiwa ng manok-pansabong para dagdag-kaalaman sa ating lahat…ABANGAN NYO PO!

Share your thoughts in the comments.