BREEDMASTER – MANWAL SA PAGPALAHI NG MANOK-PANSABONG

650

Kailangan natin ng madaling masundan, at maaalalayan tayo sa pagpalahi at pangangasiwa ng mga manok natin?

BREEDMASTER po ang gawin nating gabay. Ma-baguhan o datihan na po tayo sa pagpapalahi ng manok-pansabong, makatutulong po sa atin ang manwal na ito para hindi tayo nawawala sa direksyong gusto nating tahakin sa pagpapalahi ng manok.

Tagalog po ang Breedmaster, kaya madali nating masundan. Simula po sa mga dapatvgawin kung magsisimula tayong magpalahi hanggang sa iba’t-ibang pamamaraan ng pagpapalahi ng manok-pansabong, inilagay po natin dito.

Isinama din po natin ang pagro-rekord, dahil alam nating mahalaga ito sa pagmamanok, nagbibenta man tayo ng mga palahi nstin o hindi.

O, ano pa po ang hinihintay natin? Kuha na po tayo bg sarili nating kopya ng BREEDMASTER! Para po sa karagdagang impormasyon tungkol sa manwal na ito, eto po ang tala ng kanyang nilalaman:

•Pagsimula
•Bilang ng Linyada
•Anong Linyada?
•Pag-cross
•Pagdating sa Palahian Ko
•Dapat Protektado ang mga Manok!
•Kung sa Trio Ako Magsisimula
•Anong Klaseng Trio?
•Kailan Ako Magsisimulang Magpalahi?
•Hanggang Kailan Magsasalang ng Inahin?
•Paano ang Pagpapalahing Gagawin Ko?
.Baligtarang pagpares
.Bakit baligtarang pagpares?
•Kung May Pasisiw na Ako
.Painit
.Bakuna
•Paano Ko Imamantine ang Trio Ko?
.Iisa ang linyada
.Iba ang linyada ng mga pullet
•Paano ang Epekto ng Inbreeding?
•Imamantine Ko ang Throwback
•Paano Mag-breed?
.Two-way crossing
-paano gagawin?
-kung wala akong manok na “puro”?
.Three-way crossing
-alternatibong paraan
-alternatibong three-way crossing pa rin
.Four-way crossing
•Pwede nga bang Pagparisin ang Three-way at Four-way Crosses?
•Pagpataas ng Bahagdan ng Dugo sa Crossbreeding
•Linebreeding
.Puro
.Hindi puro
•Pagmantine ng Bahagdan ng Dugo ng Materyal sa Kanyang mga Kamag-anak
•Pagmantine ng Dugo – Pag-lock ng Linya
•Linyada
•Pag-alam ng Porsiyento ng Linyada sa Dugo ng Palahi
•Pagsubok sa Kahusayan ng Materyal
.Pagsubok sa pinagmumulan ng materyales
.Pagsubok sa pinagmumulan ng panlaban
.Ano ang maganda sa ganitong pagsubok?
•Kwidaw Kapag Nagkaedad na ang Materyal
•Paggamit ng mga Rekord
.Rekord ng pagpapalahi
.Rekord ng pagpainit ng sisiw
.Rekord ng pangingitlog
.Rekord ng materyales
.Rekord ng naibenta o naipamigay na manok
.Rekord ng inilabas o ipinasok na manok
.Rekord ng pagpapisa
.Rekord ng kahusayan ng papisaan
.Rekord ng kanunununuan ng manok
.Ibdibidwal na rekord ng laban
•Mga Rekord

Share your thoughts in the comments.