RECORD KEEPING SA PAGPAPALAHI NG MANOK-PANSABONG

828

Karamihan po sa atin, walang ganito. Ang rason, maliitan lang naman ang pagmamanok ko, tanda ko lahat ng kumbinasyong ginawa ko.

Puwede, pero may mga tanong po rito: talaga bang natatandaan natin? O baka naman kapag may nagtanong sa atin, ang sasabihin natin ay may konting dugo nito at konting dugo nyan? Paano pa kung medyo lumago ang pagpapalahi natin?

Sa ngayon po, bagaman marami ang nagsasabing laro at husay ng manok ang basehan nila sa pagpili, hindi pa rin naiiwasang bigyang diin ang lahi nito.

Pagdating naman sa lahi, halos lahat ng nagmamanok ay metikuloso na pagdating sa kung anu-anong lahi ang nasa dugo ng manok. Sa nagpapalahi kasi, mahalaga ito para makapagdesisyon siya kung ano ang ipapares sa kanyang manok at kung paano niya gagawin ang pagpapalahi para maging mahusay o mas mahusay ang palahi kaysa sa magulang nito.

Saka hindi lang po pagpapalahi ang nirirekord. Marami pang iba, dahil ginagawang basehan ang mga ito sa susunod na gagawing pagpapalahi at pangangasiwa ng manok!

Isa po ito sa mga rason kung bakit natin isinulat ang BREEDMASTER manual. May ilang porma po sa manwal na ito, na puwedeng gamitin o gawing basehan sakaling gusto nating gumawa ng sarili nating porma.

Tagalog po ang BREEDMASTER Manual, kaya madali natin maiintindihan. Isinulat po natin ito para mas mapaganda ang pagpapalahi natin ng manok-pansabong. At siyempre po, ang BREEDMASTER manual ay para sa mga seryoso sa kanilang psgmamanok, o gustong seryosohin ito!

Share your thoughts in the comments.