EH, ANO NAMAN KUNG CROSS ANG MATERYAL KO?

3836
RA Superfly Gamefarm Gilmore - Lacy Roundhead cross stag

Kalimitan nang ginagamit natin ang crosses bilang materyales sa pagpapalahi. Lalo na nga kung maliitan ang ginagawa nating pagpapalahi, ganito malimit ang ginagamit natin. Kung may panlaban nga tayong ilang beses nang nanalo, malamang kaysa hindi ay magriretiro siya bilang materyal sa pagpapalahi. Walang problema?

Walang problema. Kahit anong manok, pwede nating gamitin sa pagpapalahi – depende kasi ito sa kung ano ang gusto nating gamitin. Saka may rason ang paggamit ng mananalóng manok – isipin n’yo naman, napatunayan na niya ang sarili ng kung ilang beses sa sabungan. ‘Di ba, kahusayan naman sa ruweda ang pinakamahalaga kapag nagpapalahi tayo ng manok-pansabong?

Malamang kaysa hindi, hindi lamang galing ang nakikita natin sa mananalóng manok, kundi magandang itsura rin – pang facebook, wika nga. Kung maibabato niya ang mga ito sa mga anak niya, siguradong magiging napakaganda ng suwerte ng nagpapalahi! Kung ganoon naman pala, bakit naman magkakaroon ng kuwestiyon ang pagiging cross ng materyal?

Share your thoughts in the comments.