PROBLEMA KUNG PAANO ANG PAGPAPALAHI NG MANOK-PANSABONG?

2456

Narito ang BREEDMASTER, isang gabay para sa tamang pagpapalahi – ito rin ang sasagot sa napakaraming tanong kung paano ginagawa ang iba’t-ibang sistema ng pagpapalahi ng manok-pansabong. TAGALOG po ito.

Paano ginagawa ang two-way, three-way, four-way, line breeding, inbreeding at iba pa? Ang mga ito mismo ang laman ng BREEDMASTER Kaya nga BREEDMASTER, PARA AKO MAGING MASTER BREEDER!

Hindi lang yun – kasama sa BREEDMASTER ang mga RECORD FORMS (English o Tagalog) para laging nasa tamang direksyon ang pagpapalahi natin, at para may basehan tayo sa paggawa ng mga desisyon sa pagpapalahi natin.

Sa halagang ₱500.00 at halaga ng pagpapadala sa LBC, magkakaroon kayo ng detalyadong gabay kung paano ginagawa ang bawat sistema ng pagpapares ng mga manok, ayon sa gusto nating maging papel sa buhay ng mga palahi natin…

Share your thoughts in the comments.